Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.hrustin.sk spravuje Obec Hruštín je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hruštín

Adresa:
Obecný úrad Hruštín
Hruštín 468/2
029 52 Hruštín

IČO: 00314501

DIČ: 2020561642

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Región: Biela Orava
Počet obyvateľov: 3163
Rozloha: 3651 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1580


Podateľňa: ocuhrustin@orava.sk

 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hrustin.sk

Sekretariát: 

Tel.: +421 43 557 71 11
E-mailocuhrustin@orava.sk

Starosta obce:                                0905 203 513        ocuhrustin@orava.sk

Prednostka obecného úradu:      0905 289 070         prednostka.hrustin@orava.sk

Kultúrny referent :                            0918 346 554      sona.zajacova@hrustin.dcom.sk

             

Kompetencie:
Obec Hruštín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Spoločný obecný úrad Zakamenné
Hattalová 367/15
029 01 Námestovo
+421 43 558 11 05

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk