Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:

Obec Hruštín
Sídlo: Kultúrna 468/2, 029 52  Hruštín
Priama banka, IBAN:  SK47 5600 0000 0040 0655 0001
IČO: 00314501
DIČ: 2020561642
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Mgr. František Škapec, starosta obce
Tel.: 043/5577111, 0905203513
E-mail: ocuhrustin@stonline.sk

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinne zverejňuje súhrnné správy a to konkrétne podľa:
§ 10 ods. 10 a 11 zákona,
§ 111 ods. 2 zákona,
§ 117 ods. 6 zákona,
Tieto sú zverejnené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4885