Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Obecný úrad Hruštín

 Obec Hruštín

 Kultúrna 468/2

  029 52 Hruštín

IČO: 00314501 

Tel: +421 43 55 77 111 - spojovateľka
Fax: +421 43 55 21 131

Sťažnosti:

stela.kubicova@hrustin.sk

č.t.: 0905 289 070

E-mail:

ocuhrustin@orava.sk

Mgr. František Škapec

Zamestnanci:

JUDr. Juraj Macík

 • kontrolór Obce Hruštín

Stela Kubicová

 • prednostka OcÚ Hruštín
 • evidencia a vybavovanie opatrovateľskej služby
 • aktivačné práce nezamestnaných
 • evidencia priestupkov a súdnych rozhodnutí
 • činnosť na úseku územného plánu a stavebného poriadku
 • ohlasovanie drobných stavieb a stavebných úprav
 • prednostka.hrustin@orava.sk
 • 0905 289 070

Zuzana Kušnieriková

 • sekretariát
 • podateľňa a výpravňa písomností, došlá a odoslaná pošta
 • zabezpečovanie a vedenie písomnej agendy, rozhodnutí starostu a obecného zastupiteľstva
 • evidencia hrobových miest
 • archív písomností
 • +421 43 55 77 111
 • ocuhrustin@orava.sk

Petra Jurovčíková

 • evidencia a zabezpečovanie miestnych daní a poplatkov
 • daňové priznania
 • vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov
 • evidencia a vybavovanie sociálnej pomoci
 • vedenie pokladne
 • odpadové hospodárstvo v obci
 • petra.jurovcikova@hrustin.dcom.sk

Mária Zaťková

 • účtovníctvo
 • fakturácia, finančné operácie
 • finančné operácie medzi obcou a rozpočtovými organizáciami zriadenými obcou
 • rozpočtovníctvo
 • mzdy
 • majetok
 • uctovnicka.hrustin@orava.sk

Marta Martvoňová

 • matrika
 • evidencia obyvateľstva, trvalé pobyty, voličské zoznamy
 • evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov a podnikateľských prevádzok
 • spolupráca s katastrom nehnuteľností
 • evidencia nehnuteľnosti v obci, evidencia domov a stavieb
 • overovanie listín a podpisov
 • matrika.hrustin@orava.sk

Soňa Zajacová

 • kultúrny referent 
 • organizovanie kultúrnych podujatí
 • kamerový systém
 • vyhlasovanie v miestnom rozhlase, obecná informačná tabuľa
 • kultúrne pamiatky, občianske a spoločenské záležitosti
 • prenájom priestorov
 • vydávanie bulletínu, správa web stránky obce
 • zverejňovanie dokumentov na stránke obce
 • vedenie kroniky
 • požiarna ochrana
 • správa budov
 • sona.zajacova@hrustin.dcom.sk
 • t.č.: 0918 346 554

Lenka Matečková

 • upratovačka 
 • doručovateľka

Štefan Maťašák

 • správca cintorína 

František Očkaják 

 • údržbár

Jozef Kupčulák

 •  správca zberného dvora

Ľudvik Zajac

 •  pomocný pracovník