Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

                                                     HRUŠTÍN a miestna časť  Vaňovka

                                                                                                          

Základné údaje                                                                                                                  

 Kraj:                                                        Žilinský

 Okres:                                                     Námestovo

 Región:                                                   Biela Orava

 Rozloha:                                                 36,51 km²  

 Počet obyvateľov:                                  3 178

 Poloha:                                                   49°19′29″S 19°20′58″V

 Rozloha:                                                 36,51 km²( 3651 ha)

 Hustota:                                                  85,13 obyv./km²

 Nadmorská výška:                                  697  m.n.m

 Prvá písomná zmienka:                          r. 1588

Nacionále                                                                                                                 

 PSČ:                                                       029 52

 ŠÚJ:                                                       509680

 EČV:                                                      NO

 Tel. predvoľba                                      +421-43

 Oficiálne adresy

 Adresa:                                                  Kultúrna 468/2

                                                               029 52 Hruštín

 WEB:                                                     www.hrustin.sk                                         

 Email:                                                    ocuhrustin@stonline.sk

 Telefón:                                                 043/5577111

 Základná charakteristika obce

 Katastrálne územie Hruštína sa orograficky začleňuje do oblasti Stredných beskýd, celku Oravskej Magury, podcelku Kubínskej hole a Podhôlňo –   Magurskej oblasti Oravskej kotliny , celku , podcelku Hruštínskeho podolia. Hraničí s katastrálnymi územiami Oravského Podzámku, Dolného   Kubína, Zázrivej, Istebného, Lomnej, Krušetnice, Vasiľova a Babína. Celé územie spadá dop povodia rieky Oravy a je odvodňované tokom   Hruštínka, ktorého pramenisko sa nachádza pod kótou 1395,5 Minčol.                                                       

Štatistika obce za rok 2020
Časť obce Muži Ženy Spolu
Hruštín 1414 1379 2793
Vaňovka 192 193 385
SPOLU 1606 1572 3178
Priemerný vek v obci Hruštín 37,66
Stav a pohyb obyvateľov v roku 2020 Časť obce  Spolu
Hruštín Vaňovka
Počet obyvateľov k 31.12.2019 2789 385 3174
Obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt 23 2 25
Deti narodené v roku 2020 46 6 52
z toho - chlapci 27 4 31
          - dievčatá 19 2 21
Obyvatelia odhlásení z trvalého pobytu 33 5 38
Počet zomrelých obyvateľov 32 3 35
z toho - muži 16 2 18
           - ženy 16 1 17
SPOLU 2793 385 3178
Úbytok obyvateľov +4 0 +4
Počet sobášov v roku 2020
Hruštín 12
Vaňovka 2
Spolu 14