Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Január 2018

 14.02.2018

Už tradične sme sa 6. januára stretli v kultúrnom dome, kde sa uskutočnilo Trojkráľové stretnutie. Okrem tradičných hostí sme privítali aj Ing. Eriku Jurinovú, predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja a Bc. Igora Janckulíka, poslanca NRSR. Ešte pred program sa konala na obecnom úrade koľada a po nej už zvykoslovný program otvorila kapela Lukáš Krivačka-band s vianočnými koledami.  Po nich vystúpili s vianočným pásmom aj deti ZŠ, spevokol pri farskom kostole, FSk Hruštín a Martvoňovci. Program uzatvorila hudobná skupina SONDA. Na záver starosta obce František Škapec poďakoval účinkujúcim za program a poprial všetko dobré v novom roku.
 
Fotogaléria tu
 
OŠK Hruštín a Obec Hruštín usporiadali  tradičný "Novoročný stolnotenisový turnaj neregistrovaných", ktorý bol 7.januára o 10.00 hod. v KD Hruštín. Zúčastnilo sa ho 37 hráčov  rozdelených do štyroch kategórií.

Výsledky:
- kategória do 15 rokov
1. Dávid Jašica
2. Václav Baraniak
3. Pavel Šeliga
Cena útechy: Tomáš Lipničan

 - kategória do 20 rokov
1. Martina Ťasnochová
2. Matúš Drígeľ
3. Michal Jagelka
Cena útechy: Jozef Jurovčík

- kategória do 50 rokov
1. Ján Jurčiga
2. Jozef Kupčulák
3. Marek Ľubek
Cena útechy: Matúš Snovák

- kategória nad 50 rokov
1. Matej Kupčo
2. Štefan Škapec
3. Milan Jancek
Cena útechy: Ľuboš Jancek
 
 
- štvorhra
1. L.Snovák & J.Jurčiga
2. Ľ.Jancek & M.Jancek
3. F.Martvoň & M.Radzo

Fotogaléria tu
 
V sobotu, 13.januára sa konala Výročná členská schôdza. Na začiatku boli odovzdané ďakovné listy a stužky. Výbor DHZ Hruštín udelil Ďakovné listy pp. Matejovi Hutirovi, Jozefovi Drígľovi, Františkovi Martvoňovi, Jánovi Jurovčíkovi a Štefanovi Kampošovi. OV DPO udelil Ďakovný list Františkovi Žilincovi a stužky za vernosť /30r./ Štefanovi Kľuskovi, Ľubošovi Katreníkovi a Marianovi Martvoňovi.
 
Fotogaléria tu

V utorok, 26.januára, sa v KD Hruštín konal fašiangový koncert  Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš.
 
Fotogaléria tu
 
V sobotu 28. januára sme sa už 9. krát stretli vo Vaňovke na „Prechode vaňovským chotárom“. Zúčastnilo sa ho 385 priateľov zimnej turistiky. Najstarším účastníkom bol p.František Jancek z Hruštína. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, Obci Hruštín, Pizzerii Magnum, Miroslavovi Zemenčíkovi - Drevozruby ZM a samozrejme každému, kto sa na tejto akcii spolupodieľal. Tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok vo Vaňovke.
 
Fotogaléria tu
 

 

 


1 2 3 4 >