Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VÝZVA- NA PREDKLADANIE PONÚK NA REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁC V OBCI HRUŠTÍN

 29.01.2021

"VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ VO VAŇOVKE"

(NIVELTA, SPEVNENIE MAKADÁMOM)

VÝZVA

na predkladanie ponúk

na realizáciu stavebných prác v obci Hruštín

Obec Hruštín ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na vykonanie stavebných prác na projekte VÝSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ VO VAŇOVKE ( nivelita, spevnenie makadámom) v termíne apríl - jún 2021. Lehota na predkladanie ponúk je do 28. 2. 2021. Bližšie informácie na t.č.: 0905 203 513.

VYBUDOVANIE SPEVNENEJ PLOCHY PRED OCÚ HRUŠTÍN

VÝZVA

na predkladanie ponúk

na realizáciu stavebných prác v obci Hruštín

Obec Hruštín ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na vykonanie stavebných prác na projekte VYBUDOVANIE SPEVNENEJ PLOCHY PRED OCÚ HRUŠTÍN v termíne apríl- jún 2021. Lehota na predkladanie ponúk je do 28. 2. 2021.

Bližšie informácie na t.č.: 0905 203 513.

OPRAVA DOMU SMÚTKU V HRUŠTÍNE

(VONKAJŠIA FASÁDA, VYMAĽOVANIE INTERIÉRU, ÚDRŽBA OKIEN A DREVENÝCH OBKLADOV)

VÝZVA

na predkladanie ponúk

na realizáciu stavebných prác v obci Hruštín

Obec Hruštín ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na vykonanie stavebných prác na projekte OPRAVA DOMU SMÚTKU V HRUŠTÍNE ( vonkajšia fasáda, vymaľovanie interiéru, údržba okien a drevených obkladov)  v termíne máj, jún, júl  2021. Lehota na predkladanie ponúk je do 28. 2. 2021. Bližšie informácie na t.č.: 0905 203 513.

REKONŠTRUKCIA TENISOVÉHO IHRISKA PRI ZŠ ZAMOST

VÝZVA

na predkladanie ponúk

na realizáciu stavebných prác v obci Hruštín

Obec Hruštín ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na vykonanie stavebných prác na projekte  REKONŠTRUKCIA TENISOVÉHO IHRISKA PRI ZŠ ZAMOST v termíne máj, jún   2021. Lehota na predkladanie ponúk je do 28. 2. 2021. Bližšie informácie na t.č.: 0905 203 513.

VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA A WORKOUTOVÝCH ZOSTÁV V ŠPORTOVOM AREÁLI HRUŠTÍN – ČRCHĽA

VÝZVA

na predkladanie ponúk

na realizáciu stavebných prác v obci Hruštín

Obec Hruštín ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu na vykonanie stavebných prác na projekte VYBUDOVANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA A WORKOUTOVÝCH ZOSTÁV V ŠPORTOVOM AREÁLI HRUŠTÍN – ČRCHĽA  v termíne  jún, júl, august  2021. Lehota na predkladanie ponúk je do 28. 2. 2021. Bližšie informácie na t.č.: 0905 203 513.


1 2 >