Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

UPOZORNENIE - Nelegálne skládky!!!

 30.06.2020

NELEGÁLNE SKLÁDKY!!!

Obec Hruštín prevádzkuje Zberný dvor pri poľnohospodárskom družstve, ktorý je otvorený pre občanov Hruštína a m.č. Vaňovka v dňoch  

                                                                      Pondelok 12:00 - 15:30

                                                                      Streda      12:00 - 17:00

                                                                      Sobota       9:00 - 13:00

Občania môžu na zberný dvor doviezť objemný odpad ( odpad, ktorý sa nezmestí do kuka nádoby- nábytok, okná, dvere, polystyrén...). Upozorňujeme občanov, že v prípade vloženia odpadu na iné miesto, ako je zberný dvor ( nelegálne čierne skládky v katastri obce Hruštín a Vaňovka) sa dopúšťajú priestupku v zmysle VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hruštín, za ktorý hrozí pokuta do výšky 1500,- eur. Preto žiadame občanov, aby sa správali zodpovedne k prírode a neznečisťovali životné prostredie odpadom.


1 2 >