Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

OZNAM spoločnosti Brantner Fatra s.r.o.

 20.12.2019

OZNAM

Vážení občania,

spoločnosť Brantner Fatra s.r.o., Vás vyzýva, aby ste hlavne v zimnom období:

  • vykladali zberné nádoby na okraj chodníka alebo komunikácie, sprístupnili miesto pre osádku zberového vozidla,
  • do zberných nádob neukladali horúci popol, ktorý by mohol spôsobiť vznietenie vozidla, resp. skládky odpadov,
  • do zberných nádob neodkladali odpady, ktoré svojimi rozmermi, tvarom, prípadne zložením môžu spôsobiť spriečenie obsahu zberných nádob resp. zamrznutie obsahu zberných nádob, čo môže spôsobiť ich bezproblémové vyprázdnenie, dôsledkom sťaženej manipulácie( vyprázdňovania) môže dôjsť k poškodeniu zberných nádob,

a to s cieľom predchádzania možným sťažnostiam z dôvodu nevyvezenia zberných nádob z dôvodov vyššie uvedených resp. z dôvodu ich poškodenia.


1 2 3 >