Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Otvorenie Denného stacionára

 03.11.2023

OZNAM O OTVORENÍ DENNÉHO STACIONÁRA

            Obec Hruštín oznamuje záujemcom o umiestnenie v Dennom stacionári  obce Hruštín, že od 01. januára 2024 bude toto zariadenie na adrese Črchľa 308/7 v prevádzke.

Kto môže byť klientom denného stacionára?

 • V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v tomto zariadení len na určitý čas počas dňa.
 • Podmienkou poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
 • Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva na Obecnom úrade v Hruštíne.
 • Sociálnu službu v dennom stacionári nemožno poskytovať osobe trpiacej psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohla ohrozovať seba alebo okolie, osobe trpiacou infekčnou a prenosnou chorobou a osobe, ktorá by pre iné závažné poruchy svojej osobnosti narúšala spolunažívanie v zariadení (alkoholizmus, toxikománia, asociálne správanie).

V dennom stacionári sa poskytujú:

 1. odborné činnosti:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • pracovná terapia
 • sprostredkovanie ďalšej odbornej sociálnej pomoci
 1. obslužné činnosti:
 • stravovanie
 1. ďalšie činnosti:
 • záujmová činnosť
 • V dennom stacionári sa poskytuje základné sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
 • V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba počas pracovných dní od 7:00 hod. do 15:30 hod.

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení Denný stacionár pre seniorov (zverejnená na stránke www.hrustin.sk) je potrebné podať písomne na adrese: Obec Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52  Hruštín.

Podrobné informácie na tel. č. 043/5577111, 0905 289 070 p. Stela Kubicová


1 2 3 >