Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rímsko- katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa Kostol sv. Vendelína vo Vaňovke | Krásy našej obce

Farský kostol: Prvý kostol v Hruštíne bol postavený r. 1631 a bol drevený. Murovaný kostol sv. Jána Krstiteľa bol postavený r. 1820. Má pôdorys pozdĺžneho tvaru, je jednoloďový, priestranný, klasicistického slohu s čiastočne predsunutou vežou, zakončenou cibuľovitou kupolou. V interiéri kostola sa nachádza hlavný oltár sv. Jána Kr. s rozmermi 820 x 383 cm, bočný oltár Panny Márie 420 x 215 cm, bočný oltár Božského srdca 420 x 215 cm. Kostol má šesť zvonov. V oknách kostola sú farebné obrazy z r. 1970. R. 1990 boli do veže kostola inštalované vežové hodiny. Posledná rekonštrukcia kostola prebehla r. 1992 a dňa 15. 8. 1992 bol konsekrovaný. R. 2002 došlo k výmene krytiny veže. Nové pokrytie je medené.

Patrón farnosti a farského kostola: Ján Krstiteľ - narodil sa asi polroka pred Kristom. Jánovými rodičmi boli Zachariáš, kňaz v Jeruzalemskom chráme, a Alžbeta, príbuzná Kristovej matky Márie. Po rokoch bezdetného manželstva archanjel Gabriel zvestoval Zachariášovi pri obetovaní v chráme, že budú mať syna. Ale Zachariáš o proroctve pochyboval, a preto onemel až do dňa, keď sa narodil Ján. Ján viedol pustovnícky život v púšti, živil sa kobylkami a medom. Keď mal asi 27 rokov, začal pracovať na príprave cesty pre príchod Krista. Ján vyzýval ľudí, aby sa vzdali hriešneho života. Tých, ktorí oľutovali, Ján pokrstil. Ján bol pri rieke Jordán, keď za ním prišiel aj Ježiš. Hoci sa cítil nehodný, Ježiš ho uistil, že to má byť on, kto ho pokrstí. Keď sa Ježiš po krste vynoril z rieky, Duch Svätý zostúpil na neho ako holubica a z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie." O nejaký čas neskôr Ján verejne kritizoval Herodesa Antipasa, ktorý sa oženil s manželkou svojho brata, Herodiádou. Herodes dal Jána zatknúť a uväzniť, ale z politických dôvodov chcel Herodes ponechať Jána nažive. Ale Herodiáda chcela jeho smrť. Pri prvej príležitosti presvedčila svoju dcéru Salome, aby požiadala Herodesa o hlavu Jána Krstiteľa, a Ján bol sťatý.

FILIÁLKA VAŇOVKA

Vaňovka pôvodne patrila, ako aj Hruštín, do farnosti v Lokci. Po zriadení farnosti v Hruštíne v roku 1787 sa stala filiálkou Hruštína a je ňou aj v súčasnosti.

Filiálny kostol: V roku 1833 sa vo Vaňovke začalo sa stavbou dreveného kostolíka zasväteného sv. Vendelínovi. Spočiatku sa sv. omša v kostolíku slúžila len dva razy do roka, a to na sviatok sv. Anny a na sv. Vendelína. Obyvatelia chodievali na bohoslužby do Hruština. Od roku 1967 začali kňazi z Hruštína konať bohoslužby aj vo Vaňovke. Kostolík bol svojimi priestormi veľmi malý, preto sa veriaci rozhodli zväčšiť ho pribudovaním ďalšieho priestoru v pozdĺžnom smere. V kostole sv. Vendelína vo Vaňovke nachádza sa neskorobarokový hlavný oltár sv. Vendelína zo začiatku 19. stor. z polychrómovanej drevorezby. V roku 1991 prebehla rekonštrukcia a prístavba kostola sv. Vedelína, roku 1998 došlo k výmene lavíc. Dňa 9. 11. 2003 kostol sv. Vendelína bol konsekrovaný.

Patrón filiálneho kostola: sv. Vendelín z Triéru - bol zbožným synom škótskeho kráľa. Bol chlapcom, keď tajne opustil domov a putoval do Ríma. Na ceste domov sa Vendelín rozhodol stať sa pustovníkom. Usadil sa vo Westrichte v Triérskej diecéze v súčasnom Nemecku a začal kázať Božie slovo v regióne. Jedného dňa šiel Vendelín pracovať ako pastier, lebo ho miestny bohatý vlastník pôdy kritizoval, že nie je zamestnaný. Z neznámych dôvodov ho ten istý človek neskôr nabádal, aby sa vrátil k svojmu pustovníckemu spôsobu života. Jedna legenda hovorí, že Vendelín zhromaždil skupinu pustovníkov, čo bolo počiatkom benediktínskeho opátstva v Tholey v Triérskej diecéze, kde sa stal Vendelín v roku 597 opátom. Po jeho smrti bola nad jeho hrobom postavená kaplnka a nablízku vyrástlo mesto nazvané jeho menom. Vendelínovým prosbám sa pripisuje mnoho zázrakov, hlavne v súvislosti s chorobami dobytka a epidémiami moru. Na arcibiskupa Baldwina z Trieru jeho orodovanie tak zapôsobilo, že počas moru v roku 1320 kaplnku prestaval. V roku 1370 nasledujúci arcibiskup Boemund II. postavil gotický kostol, ktorý dnes stále stojí, aby uchovával Vendelínove pozostatky. Dnes je Vendelín uctievaný v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku. Je patrónom vidieckych ľudí a pastierov.